MENÜLER Çatılarda güneşten 1 MW elektrik üretimi artık serbest
çatılarda güneş elektriği

 

Fotovoltaik Nedir / Hakkında

Güneş enerjisinin direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülmesini ifade eder. Bu fotovoltaik etki 1839 yılında Alexander Becquerel tarafından bulunmuştur. Fotovoltaik tanımı / terimi eski Yunan dilindeki Pos (Işık) ve elektriksel gerilimin birimi olan Volt kelimelerinden oluşmaktadır. Bu akımı kamusal şebekeye vermeden önce, oluşan Doğru Akımı ALTERNATİF Akıma çevirmek için bir DC / AC Dönüştürücü / Çevirici (İnvertör) gerekir.

 

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinden elektrik için temel şart gün ışığı ve güneştir. Solar elektrik hemen tüm çatılarda üretilebilir. Yeni çıkan yasa ve düzenlemelerle birlikte 1 MW altı (LÜY) elektrik üretimi için Lisans zorunluluğu bulunmamaktadır (LÜY : Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği).

 

Kimler lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?

Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri azami 1MW  gücünde kurulabilir ve sisteme en fazla 1 MW olarak bağlanabilir.

 

Birey, kamu, kurum, kuruluş, işletme, özel sektör vb. güneş enerjisinden kendi elektriğini kendi üretebilir, hatta elde edilen fazla elektriği şebekeye aktarılarak kâr elde etmek dahi artık mümkün. Sistem ekolojik açıdan pozitif olmasının yanı sıra ekstra bir gelir kaynağı adayıdır. Güneş elektriği çağın gerektirdiklerine uygun modern enerji üretim biçimi olup, yenilenebilir, ekonomik, çevre dostu,  temiz ve sonsuz bir kaynaktır.

 

Güneş elektriği üretilirken ve elektrik şebekeye aktarılırken emisyona sebep olmaz, bu yüzden çevre için olağan üstü bir yatırımdır. Uygulama ve ihtiyaç ile hedeflenen kazanca dair tespitler önceden yapılabilir. Hemen tüm olasılıkların öngörülmesi ile birlikte, yatırımda oluşabilecek riskler en az seviyeye indirgenebilir. Fotovoltaik sistemler kömür, gaz, akaryakıtlar vb. nedenlere oluşan sera gazi salınımınlardan tasarruf etmeye katkıda bulunur, emisyon tasarrufu sağlar.

 

Solar-PV sistemler için bakım ve işletme giderleri göz ardı edilebilecek seviyede azdır. Güneş panelleri güvenilir, sağlam ve son derece uzun ömürlüdür. Uzun süreli işletim / performans garantisine (genellikle 20-25 yıl) sahiplerdir. Dünya üzerinde daha uzun süredir çalışan sistemler olduğu bilinmektedir. Ekonomik işletme ömrünü tamamlayan Güneş Panelleri için Geri Dönüşüm / Geri Kazanım da mümkündür.  Solar İnvertör gibi hassas ve önemli elektrik-elektronik aksam / ekipman / bileşen için çok uzun süreli servis, bakım ve garanti kontratları yapılabilmektedir.

 

Solar-PV Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemler enerji yönünden özgürlük sağlar. Fosil yakıtların, konvansiyonel enerji / elektrik maliyetlerinin sürekli artmakta olduğu bilinmektedir. Solar-PV sistemler için ise gelecekte ortalamanın üzerinde maddi kazanç öngörülmektedir.

 

Güneşten Elektrik Üretimi (Solar-PV / Fotovoltaik) dünya çapında kabul görmüş ve pozitif imaja sahip bir enerji üretim tekniğidir. Solar enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında uzun süre için en yüksek potansiyele sahip olanıdır. Ülkemiz bu alanda doğal ve şansı bir iklim kuşağına haizdir.

 

Fotovoltaik / Güneşten Elektrik Pazarı

Fotovoltaik uzun vadeli ve güvenli enerji sağlama konusunda gelecek için önemli bir teknolojidir. Fotovoltaik sistemlerin ilk yatırım / kuruluş maliyetleri de günümüzde yatırımcılar açısından çok olumlu gelişmeler göstermekte, ucuzlamakta ve hatta bazı ülkelerde “Grid Parity” oluşmasında rol oynamaktadır.

 

Güneş Paneli fiyatları miktara / kurulacak toplam güce bağlı olarak düşebilmektedir ve sistem maliyetinde oluşturdukları oran gittikçe azalmaktadır. Ayrıca altyapı ve kablo gibi yardımcı ekipmanlar / parçalar için gereken bakır, alüminyum ve çelik gibi hammaddelerin bu konuda daha önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

 

Sistem bileşenlerinin maliyetleri kadar ürünlerin işletme ömrü, garanti, işletme, servis-bakım gibi hususlar da önemlidir. Bugün artık ülkemizde de öngörülen uzun süreli ve alım garantili “Feed-In” tarifeler, Fotovoltaik Solar-PV Sistemler yatırımcılar için ticari, kullanıcıları için ekonomik fırsatlar sunmaktadır.

 

Güneşten Elektrik

Güneş Enerjisi Modüllerinde (Güneş Panellerinde) üretilen Doğru Akımın (DC) kullanılması ve şehir şebekesine aktarılması için öncelikle ALTERNATİF Akıma (AC) çevrilmesi gerekir. Bu da Solar İnvertörlerin temel işlevidir. Yeni nesil şebeke bağlantılı güneş enerjisi invertörleri, On-Grid / Solar Inverter olarak adlandırılır.

 

Doğru Akımın ALTERNATİF Akıma Dönüştürülmesi (DC / AC)

Solar İnvertörler, solar modüllerde (güneş panellerinde) üretilen doğru akımı ALTERNATİF akıma çevirirler. Üretilen ALTERNATİF akım da senkronize olarak kamusal elektrik şebekesine iletilir.

 

Tam Otomatik İşletim Sistemi ve Yönetimi   

Solar İnvertörler prensip olarak, harici müdahaleye gerek kalmadan tam otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanır. Güneşin doğmasıyla birlikte solar modüller (güneş panelleri) yeterli düzeyde güç üretmeye başlayınca; Şebeke Gerilimi, Frekansı ve İlgili Denetimler sürekli kontrol edilir. Yeterli güneş ışınımı ortaya çıkınca Solar İnvertör otomatik olarak çalışmaya başlayıp devreye girer ve kendi ürettiği elektriği kamusal şebekeye aktarmaya başlar.

 

Solar İnvertörler prensip olarak gün boyunca sürekli çalışır ve solar modüllerden (güneş panellerinden) mümkün olan azami gücü kaynak olarak kullanır. Bu fonksiyona MPPT (Maximum Power Point Tracking) adı verilir ve azami / yüksek verimlilik / enerji hedeflenir. Gün ışığının iyice azalması, havanın kararmasıyla birlikte, PV’lerden yeterli DC giriş gerilimi / gücü sağlanamadığında sistem kontrolü devreye girer. Gerekli ve uygun değerlerin altına inildiğinde, Solar İnvertörün AC çıkışı ve şebeke bağlantısı kesilir, çalışması durur. O ana kaydedilen veriler ve ayarlar ise bir sonraki çalışmaya kadar cihazda saklanır.

 

Şebeke Bağlantılı Solar İnvertörler genelde geniş bir DC giriş gerilimi aralığına sahip olup, solar modüller (güneş panelleri) ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Prensip olarak çeşitli solar modül tipleri kullanılabilir. Belirtilen azami DC giriş gerilim değerleri (bağlanan solar hücrelerin toplam gerilimi) ile toplam PV gücüne azami dikkat etmek gerekir.

 

Planlama & Tasarım

Fotovoltaik sistem tasarımını yapmak bir dizi teknik çalışma ve altyapı gerektirir. Başta PV (ler) ve Solar İnvertör özellikleri olmak üzere çeşitli faktörler titizlikle dikkate alınmalıdır. Örneğin kullanılacak panel tipi, toplam PV grubu ile güneş panelleri, Solar İnvertör ile uyum içinde çalışacak yapıda olmalıdır. Ayrıca uygulama, ihtiyaç, güç vb. birçok farklı (ama birbiri ile ilgili) parametrenin planlanması gerekir. İlk seçim ve tasarımdan sonra, Solar İnvertörler gelişmiş yapısı ve çalışma prensipleri sayesinde güvenli ve otomatik çalışır.

 

Şebekenin İzlenmesi

Solar İnvertörler şebeke gözetimi görevini de kendi kendine yerine getirir. Örneğin AC kamusal şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda, koruma amaçlı olarak otomatik olarak kapanır. Veya şebekede ortaya çıkabilecek riskli ve anormal durumlar karşısında çalışmasını derhal durdurur ve kamusal elektrik şebekesine enerji aktarımını keser. Tüm bunlar için başta Şebeke Gerilimi ve Şebeke Frekansı sürekli gözetim altında tutulmaktadır.

 

Yeni Yatırım Aracı, GÜNEŞ

Kendi elektriğini üretmeyi düşünüyor iseniz, başlıca konu başlıkları şunlar olabilir; Enerji Analizi, Proje Geliştirme, Ön Fizibilite, Bütçe ve Proje Finansmanı, Ürün Temini-Tedarik,  Altyapı Çalışmaları, İnşa, Uygulama, Montaj, Devreye Alma, Servis-Bakım, İşletme, Yönetim … Anılan ürün, sistem ve hizmetleri tek elden veya ayrı-ayrı da alabilirsiniz.

 

Özellikle otel, motel, hotel, dinlenme tesisleri, sosyal tesisler, sera, çiftlik, açık ve kapalı otoparklar, CarPort, spor salonu, kapalı yüzme havuzları, stadyum, alış veriş merkezleri, AVM, okul, hastane, askeriye, ambar, depo, lojistik, soğuk hava deposu, atölye, sanayi, OSB, fabrika gibi endüstri yapıları ile gündüz saatlerinde elektrik tüketimi olan işletmeler çatı-üstü sistemler kurmak için hazır uygun yerlerdir.

 

Tamamen biz ait yerli ve yenilenebilir öz kaynağımız Güneşten kendi elektriğimizi kendimiz üretir iken hem elektrik faturalarımızı sıfırlayabilir hem de fazlasını satış yapabiliriz…

 
  Anasayfa  
  Solar Akademi / Solar Academy  
  Temel Eğitim - Giriş  
  Fotovoltaik Sistemler Eğitimi  
  10 Adımda Güneş Enerjisi  
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun  
  SSS / Nedir / Hakkında  
  Şebekeden Bağımsız Sistemler  
  Şebeke Bağlantılı Sistemler  
  GES Güneş Enerji Santralı  
  PV Teknolojileri  
  Kristal PV Modül Üretimi  
  Solar Modül Standardizasyonu  
  Kurs Programı / Başvuru Formu  
  Akümülatör, Pil, Batarya  
  AnelSolar Modüller  
  Görseller / Foto Galeri  
  Karbon Borsası / Ticareti  
  Temel PV Terimler Kavramlar  
  Güneş Takip İzleme Sistemi  
  Güneş ve Rüzgardan Elektrik  
  Akü Şarj Cihazı & Redresör  
  İnvertör, Inverter & Charger  
  Power Control & Power Assist  
  Solar Switch  
  Nerede, Nasıl, Hakkında  
  Yenilenebilir Alternatif Enerjiler  
  Güneş Ölçüm İstasyonları  
  Ülke Raporları / Country Reports  
  Elektrik Sayaçları / Electricity Meters  
  Dosya, Makale, Sunum ...  
  Çatılarda güneşten 1 MW elektrik üretimi artık serbest  
  Energiewende  
  İngilizce - Türkçe Solar Sözlük  
  Almanca - Türkçe Solar Sözlük  
  Güneş Enerjili Sulama Solar Pompa Sistemleri  
  Şebekeye Bağlı Bağlantılı On-Grid Solar PV Güneş Sistemleri  
  Lisans Gerekmeden 1 MW Lisanssız Elektrik Üretimi Serbest  
  Bileşenler, ekipman, malzeme  
  Import, Export, Foreign Trade  
  İş Eleman İnsan Kaynakları İstihdam Kariyer  
  Yasal Uyarı  
  Linkler  
  İletişim  
Site içi arama
 
 
Mail listemize kaydolun.
Ad Soyad:
Email: